به انتخابات آنلاین انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید حمید کریمی خوش آمدید

نام و نام خانوادگی دانش‌آموز کلاس
یک تا سه نامزد را از بین موارد زیر انتخاب کنبد